We leven in een tijd waarin we oneindig veel ‘moeten’ en oneindig veel te kiezen hebben. Er is steeds minder rust. Als je niet oppast dan ontstaat er een disbalans tussen belasting en belastbaarheid, tussen inspanning en ontspanning, tussen werk en privé, tussen expressie en inkeer, tussen geven en nemen. Als je meer bewustzijn verwerft over je eigen functioneren, kwaliteiten, steun- en inspiratiebronnen dan draagt dat bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

Mijn missie

Met compassie bekrachtig ik unieke schoonheid en wijsheid.
Ik wil er zijn voor mensen die zich realiseren in hun (werkzame) leven op een kruispunt te zijn aangekomen. Omdat zij overbelast zijn geraakt, toenemende onvrede binnen hun werk/ dagelijkse leven ervaren, hun baan (dreigen) kwijt raken, een naaste hebben verloren. Voor mensen die beseffen dat hun leven tot nu toe teveel is verlopen via keuzes van/voor anderen en niet goed meer weten waar ze zelf voor staan.
Ik help je om voor jezelf te kiezen in afstemming en verbinding met je omgeving, zodat jij, net als ik, je droom kunt leven.

Wat zet ik in tijdens het coachtraject

  • Mezelf als mens met mijn levens- en jarenlange supervisie en coachervaring.
  • Mijn vermogen om met een innerlijke rust goed te kunnen luisteren.
  • Vanuit mijn professionele betrokkenheid geef ik feedback op wat ik zie, hoor en voel.
  • Mijn resultaatgerichtheid, waardoor ik graag werk vanuit duidelijke en samen geformuleerde doelstellingen. Tijdens het coachen houd ik deze sterk in het vizier en blijf ik gericht op kansen en mogelijkheden.
  • Mijn creativiteit en inventiviteit die je kunnen uitnodigen tot het vinden van onorthodoxe oplossingen.

Naast mijn werk op Windesheim ben ik ook werkzaam als beeldend kunstenaar (www.hugogalama.nl) en heb ik een beeldhouwatelier (www.atelier-ansen.nl) waar ik mensen begeleid. Ik combineer beide werkzaamheden graag met elkaar.

Graag maak ik kennis met je.